ประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  


ขนส่งจังหวัดพิจิตร ประชุมสัมมนาโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ีที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 18-05-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 06-05-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 27-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 22-04-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประมวลภาพรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2558 22-04-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 10-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วเทศกาลสงกรานต์ 2558 จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 09-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 07-04-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการสายตรวจประชาชนอาสาจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องอบรมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร ในวันศุกร์ี่ที่ 3 เมษายน 2558 07-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 03-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2558 และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 02-04-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 31-03-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 31-03-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทัศนศึกษาูดูงาน ณ บริษัท วังทองยานยนต์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 30-03-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" จ.พิจิตร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แอนด์ โฮเทล รีสอร์ท ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 27-03-2015
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ระบบสัญญาจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง และวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
20-03-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 09-03-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 09-03-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 03-03-2015
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 09-02-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2557 ณ กรมการขนส่งทางบก วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 09-02-2015
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 06-02-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" คืนความสุขให้ผู้ประสบภัย คืนความปลอดภัยให้ท้องถนน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 28-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2558 ณ วัดท่าหลวง ในวันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 22-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 19-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 19-01-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 12-01-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประมวลภาพรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 05-01-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 30-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกประชาสัมพันธ์ข่าวรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ผ่านสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 30-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของจังหวัดพิิจิตร ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 30-12-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 25-12-2014
ขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางปาณิสร ศศิธร) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการ "ขนส่งพิจิตรสะอาด บุคลากรและผู้มาใช้บริการมีสุข" ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 05-12-2014
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ !!!  รถตู้โดยสารมายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเดินรถไว้ให้เร่งดำิเินินการจดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ภายในกำหนดและต้องเดินรถตามเงื่อนไขอย่่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน !!! มีโทษถึงขั้นจำคุก 06-11-2014
กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลา !!! รับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนป้ายที่แตกลายงาได้ฟรี ถึงวันที่ 30 กันยายนปีหน้า ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยใช้เพียงสำเนาเล่มทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถเท่านั้น 06-11-2014
กรมการขนส่งทางบก แจง !!!!! ไม่มีการพิจารณาปรับอัตราภาษีรถประจำปีเพิ่มขึ้น  ยืนยัน !!!!!! ยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 16-10-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30-09-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 26-09-2014
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 11-09-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557 ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 57 ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 08-09-2014

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557 08-09-2014

   วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

   วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ชั้น 3

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28-08-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 (นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ) มาตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2557 (ระยะที่ 3) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 26-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 25-08-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 22-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 21-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 14-08-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป (ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ) โดยตั้งจุดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 3 จุด คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 14-08-2014
่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 และเลี้ยงส่งท่านขนส่งฯ ณ ร้านอาหารโป๊ยเซียน ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 31-07-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 28-07-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามนโยบายการจัดระเบียบรถสาธารณะของ คสช. และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 23 ก.ค. 2557 27-07-2014
ท่่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จทบ,พช.ประชุมจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 30-06-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 30-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ เืพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 27-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมใจ รดน้ำขอพร ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 09-05-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยตั้งจุดตรวจ
ความพร้อมของพนักงานขับรถและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 3 จุด
คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 09-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่
31 มีนาคม 2557 09-05-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่
6 มีนาคม 2557 09-05-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิิจิตร ปี 2557 มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้
21-02-2014
รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันให้ใช้พิักัดน้ำหนักรถบรรทุก 58 ตัน ออกไปอีก 6 เดือน โดยจะสิ้นสุดการผ่อนผัน
ในวันที่ 30 มิุถุนายน 2557
เอกสารแนบ 21-02-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรต้อนรับ ท่านสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการตามแผนตรวจราชการที่ 17 18 และคณะเข้าตรวจราชการปกติตามแผนประจำปี 2557 (ระยะที่ 1) และตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 13-02-2014
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมสัมมนา "ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย" โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งวัตถุอันตรายสำหรับ ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 27-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 ณ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 14-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 13-01-2014
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยตั้งจุดตรวจความพร้อม
ของพนักงานขับรถและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 3 จุด คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร , สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก , สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 27-12-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 27-12-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 25-12-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดขบวนพาเหรดรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 25-12-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกอากาศสถานีวิทยุ อสมท. อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 23-12-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ณ วัดใหม่คำวัน ตำบล หัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 25-11-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 21-11-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ณ เส้นทางหลวงหมายเลข 117 ในวันจันทร์ที่ี่ 4 พฤศจิกายน 2556  05-11-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานสร้างอนาคตไทย 2020 ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 04-11-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 31-10-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ณ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556  31-10-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ณ เส้นทางหลวงหมายเลข 117 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556  25-10-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ณ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556  23-10-2013
ผลการพิจารณาจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก 30-10-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 27-09-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัิติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลแข่งขันเรือยาวปี 56 ณ วัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร 09-09-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 56 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิจิตร 13-08-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันแม่แห่ง ชาติ ปี 56 และวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 72 ปี ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดพิจิตร 09-08-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 07-08-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดพิิจิตร ณ ห้องระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 31-07-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดพิจิตร จัดทัศนศึกษา ณ สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถ จก. จังหวัดเชียงใหม่ 15-07-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิิจิตร ปี 2556 มีจำนวน 4 รุ่น ดังนี้
11-07-2013
รุ่นที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 2 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วันที่ 9 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 3 โรงเรียนพิิจิตรอินเตอร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
รุ่นที่ 4 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 พร้อมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรในองค์กร พ.ศ. 2556 ณ ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
27-06-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้่การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ท่านชัชชาติ  สิทธิพันธุ์) ลงพื้นที่ตรวจงาน อำ้เภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 10-06-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 05-06-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556  05-06-2013
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิจิตร หมวด กง จำนวน 301 หมายเลข
รูปภาพวันประมูลแผ่นป้ายทะ่เบียนรถจังหวัดพิจิตร หมวด กง จำนวน 301 หมายเลข
  
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556   
  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจาก
การใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 3 - 14 มิถุนายน 2556
แบบคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 17-05-2013
ำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 7 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000.- บาท
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 1 ราย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 4
ราย 
และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือฯ จำนวน 2 ราย
- นายจรัญ  กุลฉิม ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นรถนั่งธรรมดา
- นางมานิท  เกิดรื่น ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นรถนั่งไฟฟ้า+เบาะลม
24-04-2013
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมใจ รดน้ำขอพร ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 19-04-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิีธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิิจิตร ในวันที่ 11 เมษายน 2556 11-04-2013
หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร , สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร , แขวงการทางพิจิตร และศูนย์สร้างและบูรณสะพานที่ 1) ร่วมสังสรรค์ เสวนา ประสาคนพิจิตร ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 10 เมษายน 2556 11-04-2013
ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะัและผู้ขับรถ (REST AREA) ณ จุดตรวจร้านอาหารสี่ทิศ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 เมษายน 2556 11-04-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการแข่งขัน "ขนส่งแรลลี่จักรยานยนต์ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร" ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 2 เมษายน 2556 03-04-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2555 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 ราย ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 คือ
1.  นางปวันรัตน์  สุขเนตร ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับใต้เข่า
2.  นายเดือน  เสามี ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับใต้เข่า  
3.  นายมานพ  ทองม่วง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับใต้เข่า
4.  นายมาลัย  รามคงเมือง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับใต้เข่า
โดย นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบอุปกรณ์ดังกล่าว 27-03-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายขนส่ง เฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร 20-03-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2556 15-03-2013
รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง วันที่ 12 มีนาคม 2556
รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2556
รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนวัดดงชะพลู วันที่ 14 มีนาคม 2556
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2555 จำนวน 7 ราย พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ฯ จำนวน 1 ราย ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 คือ"  นางสาวพัชรินทร์  อินหันต์  " อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเป็นรถนั่งธรรมดา กับเบาะรองนั่งฯ จำนวนเงิน 35,000.- บาท โดย นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบอุปกรณ์ดังกล่าว 13-03-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 28-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  28-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เริ่มประชาสัมพันธ์งานประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร "กง" (การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง)
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ หอการค้าจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
27-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร นำแผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขที่นำเข้าประมูล หมวดอักษร "กง" เข้าร่วมในพิธีปลุกเสกและอธิษฐานจิต วัตถุมงคล รุ่น "เททอง เงินเจริญ"เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.49 น. ณ วัดหาดมูลกระบือ จังหวัดพิจิตร 26-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  21-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  12-02-2013
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2556ณ ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่
5 กุมภาพันธ์ 2556 06-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  05-02-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ 56 (Thank you party) ณ ร้านอาหารกำนันเต่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันที่
24 มกราคม 2556 พร้อมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญและรางวัลพิเศษ    25-01-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2555 ณ กรมการขนส่งทางบก วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 22-01-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร์ ต้อนรับ ท่านสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการตามแผนตรวจราชการที่ 17 18 และคณะเข้าตรวจประเมินผลโครงการพัฒนายกระดับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 18-01-2013
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร โดยนางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์อาชีวศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ หน้าตลาดพอเพียง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 28-12-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร โดย นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ จัดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (1584) และจุดตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 28-12-2012
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2555 พร้อมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่โยกย้าย ณ ห้องตรีมุข โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 02-11-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555  01-11-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555  25-10-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร 24-10-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถวัตถุอันตรายผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 18-10-2012
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตรวจการ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555  12-10-2012
ท่านขนส่งจังหวัดพิจิตร (นางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ) ประชุมมอบนโยบายให้ กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมฝ่ายทะเบียนรถ ชั้น 1   05-10-2012