ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 


 

 


     
หมายเลขทะเบียนรถ
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ 4387
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2717
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บบ 4657
รถจักรยานยนต์
1กง 3715

 

   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์
 
 

 

ขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ จังหวัดพิจิตร ปี 2559 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี ณ คลองบ้านไร่ หมู่ที่ 16 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 04-02-2016


ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับจังหวัดพิจิตรบริจาคเครื่องกันหนาว (เสื้อผ้ากันหนาว ผ้าห่ม ถุงเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 29-01-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตรจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ห้องทะเบียนรถ ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ี่ 28 มกราคม 2559 29-01-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การจัดการตลาดสมัยใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แิอนด์ รีสอร์ท ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2559 21-01-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 18-01-2016

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมสโมสรกรมการขนส่งทางบกประจำปี 2558 ณ กรมการขนส่งทางบก วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 18-01-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 18-01-2016

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 11-01-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีการมอบผ้าห่มกันหนาวของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาทุกข์ในความเดือดร้อนของประชาชนผุ้ประสบอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 08-01-2016

ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร หน้าบริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีขนส่งจังหวัดพิจิตร , แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรและแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2559 02-01-2016

ประมวลภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล ปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง
2 มกราคม 2559
02-01-2016
ท่านสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัิติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจัหวัดพิจิตรในช่วงรณรงค
์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารสากเหล็กและศูนย์บริการร่วม กระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 31-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดพิิจิตร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เผยแพร่เมื่อ 30-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร (Rest Area) โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจฯ และมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมในพิธีเปิดจุดตรวจฯ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 30-12-2015

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดพิจิตร และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหน้าหมวดการทางวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 28-12-2015
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกรัก...ขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทย" เพื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้กับ "ทูตจราจร" จังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 25-12-2015
ขนส่งจังหวัดพิิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคิวรถ ผู้ควบคุม รถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 2 จังหวัดพิิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 24-12-2015
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เผยแพร่เมื่อ 17-12-2015
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง และตู้รางเลื่อน 04-02-2016
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 12-06-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และปรับปรุงห้องอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 03-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 08-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 03-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 19-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 07-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อและกระเป๋าเป๋ ตามโครงการสร้างเครือข่าย "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 27-06-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น เผยแพร่เมื่อ 28-02-2014  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
การวางแผนและการบริหารโครงการ 09-02-2016  
วิเคราะห์ "รากปัญหา" เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่่งยืน เผยแพร่เมื่อ 07-01-2016  
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 เผยแพร่เมื่อ 08-12-2015  
คุณธรรมตามรอยพระยุคบาท เผยแพร่เมื่อ 24-11-2015  
บุคลิกภาพคนทำงานรุ่นใหม่ เผยแพร่เมื่อ 26-10-2015  
แนวทางสร้างความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่เมื่อ 18-09-2015  
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015  
บัญญัติ 10 ประการช่วยประหยัดพลังงาน เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015  
หมู่บ้านช่อสะอาด เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015  
การบริการที่เป็นเลิศ เผยแพร่เมื่อ 06-05-2015  
การวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่จริง เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015  
AEC กับการพัฒนาใบอนุญาตชนิด ท.4 การขนส่งวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015  
การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015  
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 07-01-2015  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 05-12-2014  
วิเคราะห์หาแนวทาง - มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014  
การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เผยแพร่เมื่อ 30-10-2014  
มุมมองและการเตรียมความพร้อมของรถบัสสู่ AEC เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 30-07-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนจบ เผยแพร่เมื่อ 23-06-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 เผยแพร่เมื่อ 15-05-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 30-04-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2014  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่เมื่อ 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี เผยแพร่เมื่อ 25-11-2013  
พูดโทรศัพท์อย่างไร ได้ใจผู้ฟัง เผยแพร่เมื่อ 01-11-2013  
รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" เผยแพร่เมื่อ 25-09-2013  
สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเอง เผยแพร่เมื่อ 22-08-2013  
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 27-07-2013  
โลจิสติกส์กับอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 07-06-2013  
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th