ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหล่วงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

                 
 
   
โทรทัศน์
   
หนังสือพิมพ์

 


     
หมายเลขทะเบียนรถ
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ 5230
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 2758
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บบ 5463
รถจักรยานยนต์
1กง 7295

Free-counter-plus.com

Free Counter


 

ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 10-05-2016


ออกตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในช่วงวันฉัตรมงคล วันหยุดต่อเนื่องและวันพืชมงคล 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2559 10-05-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2559 10-05-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 26-04-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย และคณะฯ ที่มาเยือนจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 25-04-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2559 ภายใต้โครงการ "น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย" (Give Blood For Mom) โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 22-04-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือน เมษายน 2559 ณ วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้) ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 22-04-2016

วันที่ 16 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมกระทรวงคมนาคมจังหวัดพิจิตร หน้าหมวดการทางวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขนส่งจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงคมนาคมในจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ 16-04-2016

วันที่ 16 เม.ย. 59 เวลา 15.50 น. นายสุพจน์ เครือนพคุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยมีนางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระภาษีที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดพิจิตรนำมาดัดแปลงเป็นรถส่งเสริมความปลอดภัยเคลื่อนที่ สำหรับให้บริการความรู้แก่ประชาชนภายใต้ชื่อ "ขนส่งพิจิตร เปิดคลังความรู้ สู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" 16-04-2016

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามโครงการรณรงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 16-04-2016

วันที่ 13 เมษายน 2559 พลโทสมศักด์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วเทศกาลสงกรานต์ 2559 จังหวัดพิจิตร โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 14-04-2016
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 12-04-2016
ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการ เดินรถด้วยระบบ GPS และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร(Rest Area)โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจฯ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 12-04-2016

ขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วเทศกาลสงกรานต์ 2559 จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหมวดการทางวชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 12-04-2016

 
 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง และตู้รางเลื่อน 04-02-2016
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 11-09-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 12-06-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และปรับปรุงห้องอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 03-03-2015
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 08-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 03-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน
ซ่อมแซมระบบท่อประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 02-12-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เผยแพร่เมื่อ 19-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนและวางท่อประปาภายใน ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปา (ระบบน้ำประปา) และสุขภัณฑ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 07-11-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 26-09-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อและกระเป๋าเป๋ ตามโครงการสร้างเครือข่าย "ยุวชนขนส่ง" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เมื่อ 27-06-2014
ประกาศจังหวัดพิจิตร เ้รื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็น เผยแพร่เมื่อ 28-02-2014  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข่าวสอบราคาทั้งหมด
 
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัิติงาน  
การวางแผนและการบริหารโครงการ 09-02-2016  
วิเคราะห์ "รากปัญหา" เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่่งยืน เผยแพร่เมื่อ 07-01-2016  
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 เผยแพร่เมื่อ 08-12-2015  
คุณธรรมตามรอยพระยุคบาท เผยแพร่เมื่อ 24-11-2015  
บุคลิกภาพคนทำงานรุ่นใหม่ เผยแพร่เมื่อ 26-10-2015  
แนวทางสร้างความโปร่งใสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่เมื่อ 18-09-2015  
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เผยแพร่เมื่อ 13-08-2015  
บัญญัติ 10 ประการช่วยประหยัดพลังงาน เผยแพร่เมื่อ 23-07-2015  
หมู่บ้านช่อสะอาด เผยแพร่เมื่อ 15-06-2015  
การบริการที่เป็นเลิศ เผยแพร่เมื่อ 06-05-2015  
การวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่จริง เผยแพร่เมื่อ 07-04-2015  
AEC กับการพัฒนาใบอนุญาตชนิด ท.4 การขนส่งวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 06-03-2015  
การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 09-02-2015  
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเพื่อรองรับ AEC เผยแพร่เมื่อ 07-01-2015  
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย เผยแพร่เมื่อ 05-12-2014  
วิเคราะห์หาแนวทาง - มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เผยแพร่เมื่อ 06-11-2014  
การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เผยแพร่เมื่อ 30-10-2014  
มุมมองและการเตรียมความพร้อมของรถบัสสู่ AEC เผยแพร่เมื่อ 08-09-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 29-08-2014  
ความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับAEC ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 30-07-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนจบ เผยแพร่เมื่อ 23-06-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 3 เผยแพร่เมื่อ 15-05-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 เผยแพร่เมื่อ 30-04-2014  
เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 31-03-2014  
ระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
อาเซียน+6 คืออะไร เผยแพร่เมื่อ 03-02-2014  
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่เมื่อ 25-12-2013  
8 ทักษะที่เจ้าหน้าที่ควรมี เผยแพร่เมื่อ 25-11-2013  
พูดโทรศัพท์อย่างไร ได้ใจผู้ฟัง เผยแพร่เมื่อ 01-11-2013  
รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" เผยแพร่เมื่อ 25-09-2013  
สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยตัวคุณเอง เผยแพร่เมื่อ 22-08-2013  
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 27-07-2013  
โลจิสติกส์กับอาเซียน เผยแพร่เมื่อ 07-06-2013  
   
 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด >>
 
     
   สาระน่ารู้  
  การบำรุงรักษารถติดตั้ง NGV  
  การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์  
  การถนอมดวงตาด้วยวิธีง่าย ๆ  
  ความรู้เกี่ยวกับไคลแอนด์และเซิร์ฟเวอร  
  ฮาร์ดดิสก์ คืออะไร  
  ควรเก็บแบตเตอรี่ของกล้องใส่กล่องทุกครั้งหรือไม่  
  การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน  
  เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ  
  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับความรู้จราจร  
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด >>
 
     


หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0-5699-0372 , 0-5699-0374 ต่อ 12 , โทรสาร 0-5699-0370
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 39/8-9 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Web Master : phichit@dlt.go.th